Deel mee de LAAKens uit!

Samen ontwerpen we het nieuwe overstromingsgebied aan de Laak

Het gebied rond de Laakbeek is gevoelig voor overstromingen. Denk maar aan de wateroverlast in 2014. De laatste jaren kampen we bovendien met een grillig klimaatfenomeen; intensieve natte periodes en extreem droge periodes wisselen mekaar af. Het beheersen van watertekorten en – overschotten is de uitdaging van onze toekomst.

Daarom plannen de provincie Antwerpen, het lokaal bestuur Beerse en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete de aanleg en de inrichting van een overstromingsgebied langs de Laakbeek in Beerse, tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat. Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van Europa, via het Interreg 2 Zeeën Co-Adapt project.

Een overstromingsgebied is een gebied dat bij hevige neerslag water gecontroleerd kan opvangen, waardoor o.a. de hoeveelheid water in de beek ernaast vermindert. Zo zijn woon-, landbouw- en industriegebieden stroomafwaarts beter beschermd tegen overstromingsschade. Anderzijds kan een overstromingsgebied het water langer vasthouden en laten insijpelen, wat ten goede komt aan de grondwatertafel die door de droogte bedreigd wordt.

Samen kunnen we meer

Omdat het geplande overstromingsgebied in het centrum van Beerse ligt, willen we samen met jou onderzoeken hoe het kan worden ingericht, uiteraard rekening houdend met het feit dat het af en toe onder water gaat staan. Is er naast plaats voor water, ook ruimte voor natuur en ontspanning? We zijn benieuwd naar je verwachtingen en hopen je stem te horen in dit unieke participatieproject.

Hoe kan jij meewerken aan het nieuwe overstromingsgebied?

    • Van 11 september tot en met 4 oktober kon je deelnemen aan een bevraging. De enquête bracht ieders verwachtingen en ideeën in kaart over de inrichting van het gebied. We vroegen ook hoe mensen denken over de gevolgen van de klimaatverandering op onze gemeente. Bekijk hier de resultaten van de bevraging.
    • Op donderdagavond 10 oktober, van 18u30 tot 22u vond de eerste inwonersavond plaats in het Woonzorgcentrum Heiberg (Heibergstraat 17 in 2340 Beerse). De resultaten uit de bevraging werden besproken, en we gingen op zoek naar wat we daar samen willen realiseren en wat de mogelijkheden zijn.
    • Tussen 11 oktober en 5 november heb je de tijd om extra ideeën, suggesties en bedenkingen te formuleren, deze van andere deelnemers te versterken met jouw suggesties en de goede ideeën van anderen te steunen.
    • Op donderdagavond 7 november, van 18u30 tot 22u ben je welkom op een tweede inwonersavond in het Woonzorgcentrum Heiberg waar we alle ideeën samenbrengen tot enkele scenario’s voor de inrichting van het overstromingsgebied. Schrijf je hier op voorhand in!

Met al die input gaat een studiebureau aan de slag om de voorgestelde ideeën te onderzoeken op haalbaarheid en impact. De provincie en het lokaal bestuur zullen de betrokken bewoners verder informeren over de resultaten, de keuzes, de start en de duur van de werken.